บีลัคกี้มอบผลิตภัณฑ์นำไปช่วยเหลือประชาชน

ทหารรั้วของชาติ อยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์

วิกฤกติการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ ทหารยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

บีลัคกี้ขอมอบผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

และขอเป็นกำลังใจให้ทหารทุกนาย