กองทัพบก. ให้เกียรติรับมอบไส้กรอกบีลัคกี้

        พลตรี ทัศอรัญ กฤษณานนท์ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทาง

อากาศกองทับบก ให้เกียรติรับมอบไส้กรอกบีลัคกี้ เพื่อไปประกอบอาหารให้

กับทหารที่ช่วยเหลือสังคม ได้ปฏิบัติหน้าที่ออกไปพ้นยาฆ่าเชื้อในตอนกลางคืน

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน