สภากาชาดไทยให้เกียรติรับมอบไส้กรอกบีลัคกี้

           คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทยให้เกียรติรับมอบไส้กรอกบีลัคกี้

เพื่อนำไปประกอบอาหาร ให้กับแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย และผู้กักกันตน จากโรคระบาดโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา