สั่งบีลัคกี้ ฟรี!ค่าจัดส่ง

เงื่อนไข

- สงวนสิทธิ์เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

- จัดส่งเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมกับสินค้าคละไซส์

- กรุณาสั่งซื้อล่วงหน้า 1 วัน พร้อมชำระค่าสินค้าก่อน 16.00 น. จัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด