เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล HR ด่วน !!

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : ประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาทร (กรุงเทพฯ)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดูแลเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

- จัดทำโปรแกรมจ่ายเงินเดือน สามารถใช้โปรแกรม B-Plus และ Payroll ได้

- ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน

- งานด้านประกันสังคมและสวัสดิการต่างๆ

- งานด้านอบรมและพัฒนาบุคลากร

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบัญชี

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : ประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาทร (กรุงเทพฯ)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ทำบัญชีรายจ่ายทั้งหมด

- รับเช็ค วางบิล

- ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- งานจัดซื้อ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : ประจำ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาทร (กรุงเทพฯ)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับออเดอร์ลูกค้าทางโทรศัพท์

- เช็คสินค้า คีย์รายการสินค้า

- ตรวจรับวัตถุดิบ

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale Excutive)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : ประจำ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาทร (กรุงเทพฯ)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ศึกษารายละเอียดตัวสินค้า คู่แข่ง

- บริการและแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า

- รายการผลการติดตามลูกค้า

- บริการลูกค้าในด้านต่างๆ

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : ประจำ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาทร (กรุงเทพฯ)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- มีความรู้ด้าน Social Network และ Marketing Online 

- ทำการตลาดออนไลน์โดยใช้ช่องทาง Facebook/Website/Instagram/Line

- นำเสนอ Promotion ทางการตลาดออนไลน์ Event แคมเปญ กิจกรรมต่างๆ

- ดูแลงานการตลาดทางออนไลน์ทั้งหมด

เจ้าหน้าที่กราฟิก (Graphic Design)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : ประจำ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาทร (กรุงเทพฯ)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ออกแบบผลิตภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท

- ออกแบบ คิดงาน  Concept ใหม่ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจลูกค้า

- ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตงานออกแบบ,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อโฆษณาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- บริหารงานและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทโรงพิมพ์

ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า ด่วน !!

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : - 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาทร (กรุงเทพฯ) ,วังน้อย (อยุธยา) 

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดูแล ซ่อมแซม ควบคุมเครื่องจักร

- ดูแลระบบไฟฟ้า น้ำปะปา แอร์ บอยเลอร์ 

- และดูแลงานซ่อมบำรุงทุกชนิดในสถานประกอบกิจการ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : ประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : วังน้อย (อยุธยา) 

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- มีความรู้เรื่องระบบ GMP HACCP 

- มีประสบการณ์ด้าน ควบคุมเอกสารระบบ

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : ประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : วังน้อย (อยุธยา) 

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ควบคุมเครื่องจักร และเครื่องมือในส่วนงานผลิต

- ตรวจเช็คเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักร

- ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานตามมาตรฐานการปฎิบัติงาน

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : ประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : วังน้อย (อยุธยา) 

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- มีความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว Ms Office หรือ เครื่องใช้สำนักงาน

- สามารถทำงานตามลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ ได้